fbpx Skip to main content

PRIVACYVERKLARING en VRIJWARING

Welkom bij Human Upgrade

Human Upgrade respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Soms heeft Human Upgrade persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens Human Upgrade gebruikt en hoe Human Upgrade deze gegevens opslaat, beschermt en verwerkt. Deze privacy policy is van toepassing op de website www.humanupgrade.nlen de diensten die Human Upgrade aanbiedt (de “Diensten”). Human Upgrade behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om de Human Upgrade Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om de Human Upgrade Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerkt Human Upgrade persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

Human Upgrade kan jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je de Website bezoekt, een account aanmaakt op de Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact opneemt met Human Upgrade. Human Upgrade mag jouw gegevens verwerken, omdat Human Upgrade jouw toestemming vraagt via deze privacy policy. Bovendien zijn jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en Human Upgrade uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan Human Upgrade de diensten helaas niet aan jou leveren. Human Upgrade zal jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij Human Upgrade daartoe wettelijk verplicht is.

Welke gegevens verzamelt Human Upgrade en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van de Human Upgrade Website en Diensten kunnen de volgende gegevens van jouw gevraagd worden:

 • Je naam
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je geboortedatum
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres
 • Je betaalgegevens

Human Upgrade verzamelt ook informatie van jou die niet persoonlijk is, als je de Website gebruikt, zoals:

De naam van de browser die je gebruikt

 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De service provider waarmee jij internettoegang hebt

Verwerking van jouw gegevens

Human Upgrade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 


 • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Human Upgrade verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bestellingen

Voor bestelling zijn je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Human Upgrade zal jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekt Human Upgrade aan [de bezorgservice] noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Human Upgrade zal jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens niet op een onverwachte manier door Human Upgrade gebruikt.

Beveiliging

Human Upgrade doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Human Upgrade beschermt je gegevens onder meer door:

 • de toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die de gegevens nodig hebben.
  • TLS (voorheen SSL) gegevens te versturen via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Alle elektronische apparaten zijn beveiligd met een wachtwoord.
  • De computers maken gebruik van encryptie, waardoor gegevens niet zomaar zichtbaar zijn voor anderen.

Bewaartermijn

Human Upgrade zal jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan dat ze nodig zijn voor de doelen die eerder zijn omschreven.

Met wie deelt Human Upgrade jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van Human Upgrade krijgen. In een verwerkersovereenkomst komen we met partijen overeen, dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die Human Upgrade geeft en niet voor eigen doeleinden. Human Upgrade kan jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan online opslagservers. Zij zullen zorg dragen voor de opslag van de gegevens. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Human Upgrade zal jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerkt Human Upgrade alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.
Zonder jouw toestemming zal Human Upgrade jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

Human Upgrade kan cookies gebruiken om je ervaring op de Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je de Website veilig kan bezoeken en wij fouten op de Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgt Human Upgrade bovendien dat:

 • de website snel is.
 • fouten en ongemakken op de website kunnen worden opgespoord.
 • verbeteringen kunnen worden getest.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je de Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt de Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Human Upgrade kan deze privacy policy aanpassen. Als Human Upgrade de privacy policy in belangrijke mate verandert zal er een notificatie op de Website komen, samen met de nieuwe privacy policy. Human Upgrade zal gebruikers die met hun e-mailadres geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raad ik je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die Human Upgrade van jou verzamelt zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag Human Upgrade vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag Human Upgrade vragen om correctie, beperking of het wissen van jouw gegevens. Dit kan door contact op te nemen via info@humanupgrade.nl. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan Human Upgrade enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag Human Upgrade vragen om een kopie van jouw gegevens. Human Upgrade kan deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat Human Upgrade jouw gegevens onrechtmatig verwerkt;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt, mag Human Upgrade geen gegevens meer van jou verwerken.

Human Upgrade | AMSTERDAM| Opgesteld op 01 januari 2023

×